Duszpasterze

ks. dr Wacław Socha

Rok święceń 24.06.1985 r. – Przemyśl
Studia specjalistyczne z zakresu liturgii (KUL 1989-92), wykładowca liturgii w Wyższym Seminarium Duchownym, w Gródku Podolskim (Ukraina); filia Papieskiego Uniwersytetu Lateraneńskiego w Rzymie.
Od 1993 roku promotor kilkunastu prac magisterskich. Proboszcz parafii Kuńkowce k. Przemyśa w latach 2003-2006.
Od sierpnia 2006 roku, proboszcz w Zręcinie.


Series parochorum  Ecclesia parochialis in Zrencin

Wykaz proboszczów w Zręcinie

Trudno dzisiaj w sposób dokładny i jednoznaczny podać nazwiska wszystkich proboszczów, zwłaszcza z początkowego okresu istnienia parafii. Kronika parafialna z XIX wieku, do 1858 roku wymienia następujących:

 1. Paweł, proboszcz w roku 1326; dziekan dekanatu zręcińskiego;
 2. Tyberiusz Dworzeszowski, proboszcz w roku 1595;
 3. Andrzej Bocheński, proboszcz w roku 1612;
 4. Bonifacy Leski, proboszcz w roku 1639;
 5. Farrury;
 6. Adam Grzymała, proboszcz ok. 1640 r.;
 7. Mikołaj Twarożkowicz, proboszcz w roku 1642, do 1662;
 8. Stanisław Kuleski, proboszcz w latach 1662 – 1667;
 9. Szymon Karczeński, proboszcz w latach 1667 – 1669;
 10. Stanisław Śliczniewicz, proboszcz w latach 1669 – 1676;
 11. Walenty Jan Skoblicki, proboszcz w latach 1677 – 1689;
 12. Kazimierz Lucjusz Świerkliński, proboszcz w latach 1689 – 1698;
 13. Baltazar Lipieński, proboszcz w latach 1698 – 1722;
 14. Walenty Ząmbkiewicz, proboszcz w latach 1723 – 1740;
 15. Andrzej Sulborski, proboszcz w latach 1740 – 1763;
 16. Stanisław Suchodolski, proboszcz w latach 1764 – 1777;
 17. Paweł Remiszowski, proboszcz w latach 1778 – 1816;
 18. Kazimierz Zaleski, proboszcz w latach 1816 – 1858;
 19. Aleksander Augustyn Korczak de Krzeczowski, proboszcz w latach 1858 – 1895;
 20. Julian Krygowski, proboszcz w latach 1895 – 1927;
 21. Franciszek Gosztyła, proboszcz w latach 1927 – 1954;
 22. Stanisław Łuksik, proboszcz w latach 1954 – 1978;
 23. Jerzy Moskal, proboszcz w latach 1978 – 2006;
 24. Wacław Socha, proboszcz od 2006 r. /pp/